Forskningsplan 2023-2027

  1.    Innledning Nordisk bibel- og bok museum (NOBIMU) åpnet 31. mai 2018 i moderne lokaler i Oslo sentrum. Museet disponerer Nordens største samling på over 6000 bibler. Samlingen inneholder et variert

LES VIDERE »

Hva gjorde Jesus?

Jesus ble født i en stall i Betlehem i Judea. Familien måtte flykte til Egypt for å redde livet hans da han var liten. Senere flyttet de til Nasaret der

LES VIDERE »

Når ble Bibelen skrevet?

Bibelen er blitt til over et lengre tidsrom enn noen annen bok. Omkring år 1500 f.Kr. begynte Moses å skrive de bibelske tekster. Andre hellige skrifter ble føyd til en

LES VIDERE »

Hva betyr ordet bibel?

Ordet «bibel» kommer via latin fra det greske ordet biblịa, som betyr «små bøker». Dette igjen er avledet av bịblos, et ord som betegner papyrusplantens marg, som en enkel form

LES VIDERE »

Hvor mange evangelier er det i Bibelen?

Det er fire evangelieberetninger (ordet «evangelium» betyr «godt budskap»). De ble skrevet av Matteus, Markus, Lukas og Johannes og er fire uavhengige historiske beretninger om Jesu liv og virksomhet. De

LES VIDERE »

Hvem var Paulus?

Paulus var født i Tarsus en by i det nåværende Tyrkia. Han var romersk borger av fødsel og het opprinnelelig Saulus, men brukte det romerske navnet Paulus da han fikk

LES VIDERE »