Henrik Wergeland og Bibelen

Den norske dikteren Henrik Wergeland var gjennom livet sterkt påvirket av Bibelen. Dette kommer til utrykk i både hans kunstneriske- og politiske virke. At Bibelen skulle bli viktig for Henrik

LES VIDERE »

Flaskestørrelser og bibelske navn

Flere vinflasker i storformat bærer bibelske navn. De fleste av disse er oppkalt etter konger fra bibelske tider. Blant dem finner vi blant annet Nebukadnesar, Rehabeam, Metusalem og flere. Hvorfor

LES VIDERE »

Klassisk musikk inspirert av bibelen

Det vi i dag karakteriserer som klassisk musikk har sine røtter i 1300-tallets ars nova periode. Denne epoken var et brudd med den tradisjonelle liturgiske kirkemusikk brukt i katolske messer.

LES VIDERE »

Bibelen og scenekunst

Bibelens rolle i vestlig teater strekker seg tilbake til middelalderens mysteriespill. Denne form for teater hadde først og fremst pedagogiske og religiøse formål og var ofte i regi av den

LES VIDERE »

Bibelen og transportmidler

En finner flere kjente fartøyer hvis navn er inspirert av bibelen, blant annet flere av historiens mest kjente skip: Santa Maria, et av tre skip den italienske oppdageren Christoffer Columbus

LES VIDERE »

Bibelske navn brukt i dag

Navn med bibelsk opphav har lenge vært populære i Norge. Blant de 50 mest populære gutte- og jentenavnene i 2022 hadde hele 30 av dem bibelsk opphav. Jakob har økt

LES VIDERE »

Bibelen og frimerker

Siden de første frimerkene ble tatt i bruk i 1840 i Storbritannia har de blitt et symbol for nasjonens kulturhistorie. Fra å skildre motiver som hovedsakelig tjente frimerkets postale funksjoner,

LES VIDERE »

Bibelen på film og kino

Bibelen har vært et viktig kildemateriale for filmkunsten siden begynnelsen av det forrige århundre. Både det gamle- og det nye testamentets fortellinger har gjort seg gjeldene på filmlerretet. Det er

LES VIDERE »

Bibelen og billedhuggerkunst

Ingen annen bok har påvirket vestlig kunst og kultur så mye som bibelen. Fra billedkunst, litteratur og musikk, til dans og arkitektur, bibelske motiver har gått i ett med kunstnerisk

LES VIDERE »