En samling blir til

For å etablere et museum kreves et visst volum av det man skal stille ut, og Rune Arnhoff er samler av natur. Som barn begynte han å samle på glansbilder og servietter, så ble det mynter, frimerker og fyrstikkesker. Etterhvert ble han interessert i bøker – og spesielt i bibelen. – Jeg husker første gang jeg bladde i en bibel fra 1500-tallet. Det var en stor opplevelse, noe jeg ville at flere skulle få oppleve, sier Rune. Hans Beckhaug hadde gjennom mange år bygget opp en unik samling på over 1600 bibler. I 2008 ble Norsk bibelselskap tilbudt å kjøpe den, men valgte å ikke finansiere en slik investering. Det endte med at sørlandsrederen Jan Olaf Tønnevold, mangeårig styremedlem i bibelselskapet, kjøpte samlingen privat.

Møtet med Tønnevold

Rune Arnhoff og Jan Olaf Tønnevold møttes noe tilfeldig våren 2016. Rederen fortalte om samlingen, noe som umiddelbart vekte interesse hos Rune. Arnhoff og Tønnevold hadde funnet tonen, og har fremdeles et fruktbart samarbeid. Tønnevold ønsket å skape interesse for Bibelen, og hadde lenge hatt en tanke om å finne et sted for en mer permanent utstilling. De to herrer begynte å leke med tanken om et museum for samlingen, som nå har vokst til over 4500 bibler. Som sagt, så gjort – Nordisk Bibelmuseum ble organisert som en stiftelse, med Arnhoff som daglig leder og Tønnevold som et av styremedlemmene.

Jakten på lokaler

De begynte å se etter et egnet sted for utstillingen. Etter en tids jakt på lokaler kunne Nordisk bibelmuseum åpne dørene midt i Kvadraturen, mellom Akershus festning og Karl Johans gate. – Rett over veien her ligger et av Oslo eldste bygg, reist to år etter brannen i 1624. Christian Kvart sa jo at det var her byen skulle gjenoppbygges. Mer sentral beliggenhet får vi ikke i forhold til historien, sier Rune.

Nordisk Bibelmuseum åpnet dørene 31. mai i 2018 og har kommet godt i gang med driften. Virksomheten er drevet og finansiert ved dugnadsarbeid, private midler og gaver. Mange av de frivillige har kunst- eller kulturbakgrunn, eller de har relevant erfaring fra tidligere arbeid i museer eller biblioteker. Flere har også annen høyere utdanning som er relevant for museet.

I dag kan museet by på en tidsreise, fra de første biblene som ble skrevet på skinn eller pergament, fram til dagens digitale bibler. Her får publikum en unik mulighet til å gjøre et dypdykk i nordisk bibelhistorie.

Rune Arnhoff taler om Tønnevold-samlingen 10. mars 2017.