En samling blir til

For å etablere et museum kreves et visst volum av det man skal stille ut, og Rune Arnhoff er samler av natur. Som barn begynte han å samle på glansbilder og servietter, så ble det mynter, frimerker og fyrstikkesker. Etterhvert ble han interessert i bøker – og spesielt i bibelen. – Jeg husker første gang jeg bladde i en bibel fra 1500-tallet. Det var en stor opplevelse, noe jeg ville at flere skulle få oppleve, sier Rune. Hans Beckhaug hadde gjennom mange år bygget opp en unik samling på over 1600 bibler. I 2008 ble Norsk bibelselskap tilbudt å kjøpe den, men valgte å ikke finansiere en slik investering. Det endte med at sørlandsrederen Jan Olaf Tønnevold, mangeårig styremedlem i bibelselskapet, kjøpte samlingen privat.

Møtet med Tønnevold

Rune Arnhoff og Jan Olaf Tønnevold møttes noe tilfeldig våren 2016. Rederen fortalte om samlingen, noe som umiddelbart vekte interesse hos Rune. Arnhoff og Tønnevold hadde funnet tonen, og har fremdeles et fruktbart samarbeid. Tønnevold ønsket å skape interesse for Bibelen, og hadde lenge hatt en tanke om å finne et sted for en mer permanent utstilling. De to herrer begynte å leke med tanken om et museum for samlingen, som nå har vokst til over 4500 bibler. Som sagt, så gjort – Nordisk Bibelmuseum ble organisert som en stiftelse, med Arnhoff som daglig leder og Tønnevold som et av styremedlemmene.

Jakten på lokaler

De begynte å se etter et egnet sted for utstillingen. Etter en tids jakt på lokaler kunne Nordisk bibelmuseum åpne dørene midt i Kvadraturen, mellom Akershus festning og Karl Johans gate. – Rett over veien her ligger et av Oslo eldste bygg, reist to år etter brannen i 1624. Christian Kvart sa jo at det var her byen skulle gjenoppbygges. Mer sentral beliggenhet får vi ikke i forhold til historien, sier Rune.

Nordisk Bibelmuseum åpnet dørene 31. mai i 2018 og har kommet godt i gang med driften. Virksomheten er drevet og finansiert ved dugnadsarbeid, private midler og gaver. Mange av de frivillige har kunst- eller kulturbakgrunn, eller de har relevant erfaring fra tidligere arbeid i museer eller biblioteker. Flere har også annen høyere utdanning som er relevant for museet.

I dag kan museet by på en tidsreise, fra de første biblene som ble skrevet på skinn eller pergament, fram til dagens digitale bibler. Her får publikum en unik mulighet til å gjøre et dypdykk i nordisk bibelhistorie.

Om samlingen

Arnhoff samlingen – Rune Arnhoff er samler av natur. Fra slutten av 1980-tallet ble også Bibler en del av hans interesseområde og det siste tiåret har samlingen økt betraktelig. Arnhoff har bygd opp en samling med spesiell fokus på tidlig trykte bibler, som inkunabler (trykt på 1400-tallet), polyglottbibler og andre historisk viktige utgivelser.
Tønnevoldsamlingen – Typograf Hans Beckhaug bygde gjennom mange år opp en samling på over 1600 bibler, som senere ble kjøpt av skipsreder Jan Olaf Tønnevold. Han ønsket å bruke samlingen til å skape interesse for Bibelen gjennom en permanent offentlig utstilling. Da Tønnevold fikk vite at Rune Arnhoff ønsket å starte et bibelmuseum, valgte han å selge ham samlingen

Rosendahls bibelsamling – I 1906 begynte boktrykkeren Kristian Rosendahl å samle inn bibler. Etter hvert vokste Rosendahl-samlingen til den mest eksklusive private bibelsamlingen i Norden, og ble i Rosendahl-familien i fire generasjoner.

Ettersom samlingen skulle selges i forbindelse med avhendelsen av familiens eiendeler, var det viktig for både selger og kjøper at samlingen ble holdt intakt i Skandinavia. Nordisk bibel- og bokmuseum i Oslo ble dermed valgt som forvalter av denne felles nordiske kulturarven.

Rosendahls bibelsamling teller mer enn 600 bibler og bøker. Blant dem verdens første Lutherbibel fra 1533 og et blad fra den første trykte boken, Gutenbergbibelen fra 1450, samt fem inkunabelbibler (bøker trykt på 1400-tallet).

Rune Arnhoff taler om Tønnevold-samlingen 10. mars 2017.