Siden de første frimerkene ble tatt i bruk i 1840 i Storbritannia har de blitt et symbol for nasjonens kulturhistorie. Fra å skildre motiver som hovedsakelig tjente frimerkets postale funksjoner, som for eksempel statsoverhoder og våpenskjold, har frimerket beveget seg i en mer kulturformidlende retning. Kunstverk, naturskildringer og historiske begivenheter som gjenspeiler utgivernasjonens åndsliv har blitt de vanligste motivene. Foruten om det rent kulturelle har også nasjonens bibelske tradisjoner blitt et kjent motiv.

Et markant motiv som ofte er å finne i den vestlige verdens frimerker er bibelen. Disse frimerkene er ofte ment å markere høydepunkter i bibelens historie i de respektive land, som for eksempel den første oversettelsen til utgivernasjonens språk eller publiseringen av en historisk kjent bibel. Noen eksempler det er vært å merke seg er 400-års jubileet for Mikael Agricola finske oversettelse av det nye testamentet, 400-års jubileet for Islands første bibel Gudbrandur bibelen, 280-års jubileet for kong Karl XIIs bibel og markeringen av Norges eneste bevarte middelalder bibel på latin, Aslak Bolts bibel. Mindre kjente bibelutgivelser som har blitt til frimerker er blant annet Bartholomäus Ziegenbalgs første tamilske bibel i India og den nye danske bibel fra 1992.

Vi viser her et utvalg av nordiske frimerker og noen utvalgte fra andre land:

Del videre:

Bibelen og transportmidler

En finner flere kjente fartøyer hvis navn er inspirert av bibelen, blant annet flere av historiens mest kjente skip: Santa Maria, et av tre skip den italienske oppdageren Christoffer Columbus

Les videre »

Gater og steder med bibelske navn

Mange gater og steder i Norden har navn med bibelske røtter, dette gjelder også i Norge hvor man blant annet finner Marias vei (Mandal), Moses vei (Drøbak), Gosen (Madla), Sions

Les videre »

Besøk vårt
virtuelle museum

Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.

Besøk vårt virtuelle museum Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle* museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.