Bibelske motiver har vært avbildet på mynter og sedler siden romertiden. Med kristendommens inntog i Europa har bilder av keisere og gresk-romerske guder måttet gi plass for Kristus portretter og bibelske sitater. Mest kjent er nok myntene fra det Bysantinske rike. Disse bærer ofte portretter av Kristus og helgener i tråd med den ortodokse tro. Mynter produsert i vestlige katolske nasjoner var ofte inskriberte med latinske sitater. Etter reformasjonen og i kjølvannet av tredveårskrigen ble det mindre vanlig med bibelske motiver. Nå var det nasjonale symboler som preget valutaen.

«In God We Trust» ble først godkjent av Kongressen i 1864 som var midt under borgerkrigen i USA. Det var tydelig at nasjonens splittelse ga mange behov for håp og forsikring om at Gud var med dem. Det ble sendt inn flere forslag til hva det kunne stå på myntene, som «Our Country, Our God» og «Our God, Our Trust», Forslaget «In God We Trust» ble foreslått tilbake og send til Kongressen for godkjenning. Dette kom så på alle one-cent og to-cent myntene. Et år senere ble det også godkjent at dette skulle være på alle sølv og gullmynter. Det dukket opp på gold half-eagle mynten, gold eagle mynten, gold double-eagle mynten, silver dollar mynten, quarter dollar mynten, half dollar mynten, og i 1866 på three-cent nickel mynten.

I 1873 kom en myntlov der det sto at «In God We Trust» skulle stå på alle mynter dersom det var plass til mottoet.

Den var fjernet fra five-cent mynten i 1883, men kom tilbake i 1938 på Jefferson mynten, og alle myntene lagd i USA har hatt mottoet siden 1938.

30. Juli 1956 ble «In God We Trust» Den Amerikanske nasjonens motto og skulle begynne å stå også på sedler. Det kom først på one-dollar seddelen i 1957.

Del videre:

Bibelen og ølmerker

Bibelske navn er ofte å finne blant drikkevarer, dette inkluderer øl. At flere øltyper bærer bibelske navn er ikke så rart ettersom den europeiske bryggetradsjonen er sterkt knyttet til klosterlivet.

Les videre »

Bibelen og Eidsvollsmennene

At bibelen skulle bli en rettesnor i nasjonsbyggingen og folkeopplysningen, samt en hjørnesten i det norske demokrati var en selvfølge. Ingen annen bok hadde spilt en så stor rolle i norsk åndsliv. Dette

Les videre »

Besøk vårt
virtuelle museum

Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.

Besøk vårt virtuelle museum Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle* museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.