Kort introduktion till bokhistorisk forskning

Bokhistoria är en relativt ny akademisk disciplin eller forskningsområde, som samlar forskare från många olika, äldre forskningsområde. Bokhistorisk forskning har boken som studieobjekt, både dess innehåll (texten, bilder med mera)

LES VIDERE »