Klassisk musikk inspirert av bibelen

Det vi i dag karakteriserer som klassisk musikk har sine røtter i 1300-tallets ars nova periode. Denne epoken var et brudd med den tradisjonelle liturgiske kirkemusikk brukt i katolske messer.

LES VIDERE »

Bibelen og scenekunst

Bibelens rolle i vestlig teater strekker seg tilbake til middelalderens mysteriespill. Denne form for teater hadde først og fremst pedagogiske og religiøse formål og var ofte i regi av den

LES VIDERE »

Bibelen på film og kino

Bibelen har vært et viktig kildemateriale for filmkunsten siden begynnelsen av det forrige århundre. Både det gamle- og det nye testamentets fortellinger har gjort seg gjeldene på filmlerretet. Det er

LES VIDERE »

Bibelen og billedhuggerkunst

Ingen annen bok har påvirket vestlig kunst og kultur så mye som bibelen. Fra billedkunst, litteratur og musikk, til dans og arkitektur, bibelske motiver har gått i ett med kunstnerisk

LES VIDERE »