Bibelen er blitt til over et lengre tidsrom enn noen annen bok. Omkring år 1500 f.Kr. begynte Moses å skrive de bibelske tekster. Andre hellige skrifter ble føyd til en tid etter 443 f.Kr, da Nehemja og Malaki fullførte sine bøker. Deretter var det et opphold på nesten 500 år da ingen bibelske bøker ble nedskrevet.

 

Apostelen Matteus skrev sin historiske beretning omkring år 41 e.Kr. Johannes, den siste av apostlene, skrev sitt evangelium og sine tre brev og fullførte dermed den bibelske kanon omkring år 98 e.Kr. Du kan lese mer om Jesu apostler (disipler) her.

 

Så alt i alt er Bibelen blitt til i løpet av et tidsrom på omkring 1600 år.

Besøk vårt
virtuelle museum

Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.

Besøk vårt virtuelle museum Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle* museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.