Hvis du er interessert i mer informasjon for å skrive om Nordisk bibelmuseum eller ønsker et intervju, så ring oss eller send en mail.