Når det er snakk om Jesu disipler er det ofte snakk om de tolv disiplene som Jesus valgte ut fra en større gruppe disipler for at de skulle representere ham. Disse ble senere kalt «apostler».

Hvor mange disipler hadde jesus?

Jesus utvalgte tolv disipler og gav dem spesiell opplæring. Det var bare disse tolv og apostelen Paulus som fikk evnen til å gi de mirakuløse evner videre til andre disipler. Det var senere også andre disipler som ble kalt apostler og som var utsendinger for sine menigheter.

Apostlene spilte en sentral rolle ved grunnleggelsen, organiseringen og ledelsen av den kristne menighet. Senere ble denne tilsynsoppgaven delt med andre, men de utgjorde selv hovedparten av den voksende kristne menighets ledelse.

Navnene på de tolv som opprinnelig ble utvalgt var:

 • Simon (også kalt Peter)
 • Andreas
 • Jakob
 • Johannes (Jacobs bror)
 • Filip
 • Bartolomeus
 • Tomas
 • Matteus
 • Jakob (Alfeus sønn)
 • Taddeus (også kalt Judas Jakobs sønn)
 • Simon Kananaios
 • Judas Iskariot (som senere forrådte Jesus)

Mattias som hadde kjent Jesus personlig, og hadde vært øyenvitne til hans gjerninger, hans mirakler og spesielt hans oppstandelse, ble senere valgt i stedet for Judas Iskariot. Da en av de trofaste apostlene døde ble det ikke valgt noen erstatter.

De ble av de religiøse lederne i Israel betraktet som ulærde og alminnelige mennesker.

De ble kalt disipler fram til pinsedagen, men deretter konsekvent kalt apostler.
Det finnes ingen vitnesbyrd om at en enkelt apostel hadde større rang enn de andre i den opprettede kristne menighet.

Del videre:

Hva gjorde Jesus?

Jesus ble født i en stall i Betlehem i Judea. Familien måtte flykte til Egypt for å redde livet hans da han var liten. Senere flyttet de til Nasaret der

Les videre »

Hvem var Jesus?

En fantasifigur eller en virkelig person?   Det er få personer som er så kjent som Jesus Kristus. Men har han levd? Fram til slutten av 1700 – tallet var

Les videre »

Besøk vårt
virtuelle museum

Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.

Besøk vårt virtuelle museum Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle* museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.