En vanlig norsk bibel er på ca. 1400 sider og består av ca. tre millioner bokstaver.

Å lese den «stille» tar ca. 50 timer, mens det tar ca. 80 timer å lese den høyt.

Besøk vårt
virtuelle museum

Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.

Besøk vårt virtuelle museum Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle* museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.