Artikler

Her kan du lese artikler rundt spørsmål om bibelen.

Kort introduktion till bokhistorisk forskning

Bokhistoria är en relativt ny akademisk disciplin eller forskningsområde, som samlar forskare från många olika, äldre forskningsområde. Bokhistorisk forskning har boken som studieobjekt, både dess innehåll (texten, bilder med mera)

Read More »

Forskningsplan 2023-2027

  1.    Innledning Nordisk bibel- og bok museum (NOBIMU) åpnet 31. mai 2018 i moderne lokaler i Oslo sentrum. Museet disponerer Nordens største samling på over 6000 bibler. Samlingen inneholder et variert

Read More »

Hva er de 10 bud i bibelen?

De 10 bud er et sett normer som Gud ifølge Bibelen ga israelittene. Vi finner grunnlaget for dem i 2 Mosebok kapittel 20: Vers 1-17 (NO 2011) (1): «Gud talte

Read More »