Det sies at Edvard Munch (1863 – 1944) hadde tre bøker på nattbordet: “Fra Kristianiabohemen” av Hans Jæger, “Idioten” av Fjodor Dostojevskij, og bibelen. Disse tre bøkene skulle legge grunnlaget for Edvard Munchs kunst og verdensanskuelse, men bibelen skulle bli spesielt viktig for ham.

Bibelen spilte en viktig rolle i familien Munch. Flere av Munchs forfedre var prester og geistlige, blant annet hans farfar, stiftsprost Edvard Munch. Munchs far, legen Christian Munch, sørget for at Edvard og hans søsken fra tidlig av ble kjent med bibelen, og familien var ofte å se i kirken og på misjonsmøter.

I slutten av tenårene ble Munch en del av Kristianias bohemkrets. Bohemenes fører, den eksentriske dikteren Hans Jæger ble en mentor for Munch. Jæger var selve personifiseringen av den nye tid; ateist, darwinist, individualist og antimoralist, hans samfunnskritikk skulle komme til å prege den vordende kunstneren. Tross sin oppdragers antikristne holdninger skulle troen forbli en del av Munchs tankegods.  

“Bohemtiden kom med dens frie Kjærlighed – Gud – og alt omstyrtedes – alle rasende i en vild vanvittig Livets Dans – en blo rø Sol stod på Himlen – Korset var tomt – Men jeg kunde ikke frigjøre mig fra Livsangsten – og den evige Livs Tanke”, skulle Munch senere skrive.

Munchs kunst hadde sine røtter i naturalismen. Her ble kristendommen aktualisert via en vektlegging på arvelighetens betydning for det moderne samfunnet. Naturalistene forholdt seg bevisst til bibelen og dens moralske lære. Skulle man forstå samtidens moralske utvikling måtte man gå tilbake til kilden, nemlig bibelen. Dette gjenspeiles i Munchs kunst hvor det moderne og sekulære bærer preg av det hellige. For eksempel finner vi sakralisering av unnfangelsen (Madonna), lidelsen som dyd (Det syke barn), arvesynd (Arv) og gjenoppstandelse (Solen).

Munch kunne til tider føle seg ensom i troen. Fortvilelsen over et samfunn som hadde mistet sitt moralske fundament kommer også til utrykk i hans kunst. Hans nære venn dikteren Sigbjørn Obstfelder gjenkjente en “kristen dommedags angst” i flere av hans bilder. Verker som Livets dans, Golgata, Skrik, Vampyr, Syk stemning ved solnedgang og Det tomme kors reflekterer denne angsten og usikkerheten omkring den moderne tilværelsen.  

Tross motgang i livet ble ikke Munch frarøvet sin tro, den var en konstant del av hans liv og virke, og den skulle følge ham til døden. 

Del videre:

Henrik Wergeland og Bibelen

Den norske dikteren Henrik Wergeland var gjennom livet sterkt påvirket av Bibelen. Dette kommer til utrykk i både hans kunstneriske- og politiske virke. At Bibelen skulle bli viktig for Henrik

Les videre »

Klassisk musikk inspirert av bibelen

Det vi i dag karakteriserer som klassisk musikk har sine røtter i 1300-tallets ars nova periode. Denne epoken var et brudd med den tradisjonelle liturgiske kirkemusikk brukt i katolske messer.

Les videre »

Besøk vårt
virtuelle museum

Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.

Besøk vårt virtuelle museum Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle* museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.