Den norske dikteren Henrik Wergeland var gjennom livet sterkt påvirket av Bibelen. Dette kommer til utrykk i både hans kunstneriske- og politiske virke.

At Bibelen skulle bli viktig for Henrik Wergeland var en selvfølge. Hans far, presten og eidsvollsmannen Nicolai Wergeland, gjorde bibelen til en rettesnor i oppdragelsen av Henrik og hans søsken. Henrik skulle senere følge i sin fars fotspor og utdannet seg til prest i 1829. Men grunnet uenigheter med samtidens ledende teologer og sine antidogmatiske holdninger forble Henrik Wergelands presteskap uten kall.

Bibelens innflytelse på Wergeland kommer sterkest til utrykk i det kosmologiske diktet Skabelsen, Mennesket og Messias. Verket, som ble publisert i 1830, omtales gjerne som et bibeldikt og forteller historien om skapelsen, edens hage og Jesu død og oppstandelse. Diktet tar for seg flere bibelske temaer, blant annet menneskets natur, frelse og Jesu rolle i den kristne tro. Wergeland oppfattet Skabelsen som sitt hovedverk, og det blir i dag regnet som selve grunnpilaren i hans forfatterskap.

 

Del videre:

Edvard Munch og Bibelen

Det sies at Edvard Munch (1863 – 1944) hadde tre bøker på nattbordet: “Fra Kristianiabohemen” av Hans Jæger, “Idioten” av Fjodor Dostojevskij, og bibelen. Disse tre bøkene skulle legge grunnlaget

Les videre »

Klassisk musikk inspirert av bibelen

Det vi i dag karakteriserer som klassisk musikk har sine røtter i 1300-tallets ars nova periode. Denne epoken var et brudd med den tradisjonelle liturgiske kirkemusikk brukt i katolske messer.

Les videre »

Besøk vårt
virtuelle museum

Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.

Besøk vårt virtuelle museum Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle* museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.