Det er fire evangelieberetninger (ordet «evangelium» betyr «godt budskap»).

De ble skrevet av Matteus, Markus, Lukas og Johannes og er fire uavhengige historiske beretninger om Jesu liv og virksomhet. De tre første blir av og til kalt synoptiske (som betyr «med samme syn») fordi de, til forskjell fra Johannesevangeliet, beskriver Jesu tjeneste ut fra omtrent samme synspunkt. Johannesevangeliet kommer med utfyllende detaljer som de tre andre ikke har tatt med.

Besøk vårt
virtuelle museum

Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.

Besøk vårt virtuelle museum Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle* museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.