Det er fire evangelieberetninger (ordet «evangelium» betyr «godt budskap»).

De ble skrevet av Matteus, Markus, Lukas og Johannes og er fire uavhengige historiske beretninger om Jesu liv og virksomhet. De tre første blir av og til kalt synoptiske (som betyr «med samme syn») fordi de, til forskjell fra Johannesevangeliet, beskriver Jesu tjeneste ut fra omtrent samme synspunkt. Johannesevangeliet kommer med utfyllende detaljer som de tre andre ikke har tatt med.

Del videre:

Når ble Bibelen skrevet?

Bibelen er blitt til over et lengre tidsrom enn noen annen bok. Omkring år 1500 f.Kr. begynte Moses å skrive de bibelske tekster. Andre hellige skrifter ble føyd til en

Les videre »

Hvorfor feires pinsen?

Vi finner ordet «pinse» i Apostlenes gjerninger 2:1-4: «Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted.Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte

Les videre »

Besøk vårt
virtuelle museum

Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.

Besøk vårt virtuelle museum Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle* museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.