Ordet «bibel» kommer via latin fra det greske ordet biblịa, som betyr «små bøker». Dette igjen er avledet av bịblos, et ord som betegner papyrusplantens marg, som en enkel form for papir ble laget av. Den fønikiske byen Gebal, som var kjent for sin papyrushandel, ble av grekerne kalt «Byblos».

Med tiden ble ordet biblịa brukt som en betegnelse på skrifter, bokruller og bøker av forskjellige slag, og kom til sist til å betegne de enkelte bøkene som utgjør Bibelen. Hieronymus kalte denne samlingen Bibliotheca Divina, Det guddommelige bibliotek.

Besøk vårt
virtuelle museum

Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.

Besøk vårt virtuelle museum Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle* museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.