De 10 bud er et sett normer som Gud ifølge Bibelen ga israelittene.

Vi finner grunnlaget for dem i 2 Mosebok kapittel 20: Vers 1-17 (NO 2011) (1):

«Gud talte alle disse ordene:
Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset.
Du skal ikke ha andre guder enn meg.
Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg, men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.
Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn.
Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken slaven eller slavekvinnen din, verken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.
Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.
Du skal ikke slå i hjel.
Du skal ikke bryte ekteskapet.
Du skal ikke stjele.
Du skal ikke vitne falskt mot din neste.
Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller eselet hans eller noe annet som hører din neste til.»

Det finnes flere tradisjoner hvordan man deler inn versene for å få 10 bud. Store norske leksikon sier: «Inndelingen av budene er ikke uten videre gitt ut fra de nevnte bibeltekstene, siden de ikke er utformet som korte bud, men inneholder mange tilleggsopplysninger. Jødisk tradisjon deler budene noe annerledes enn det som er vanlig i kristen tradisjon, og jødedommen har beholdt det såkalte «billedforbudet» som sitt andre bud.» (2)

Jødisk tradisjon

Den vanlige inndelingen i jødisk tradisjon er ifølge Store norske leksikon:

 1. Jeg er Herren (JHVH) din Gud…
 2. Du skal ikke ha andre guder enn meg + billedforbudet [Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem]
 3. Du skal ikke misbruke Guds navn…
 4. Du skal holde sabbaten (hviledagen)…
 5. Du skal ære din far og din mor…
 6. Du skal ikke slå i hjel
 7. Du skal ikke bryte ekteskapet (være utro)
 8. Du skal ikke stjele
 9. Du skal ikke bære falsk vitnesbyrd mot din neste
 10. Du skal ikke begjære din nestes hus, hans kone, hans arbeidsfolk, hans okse eller hans esel, eller noe som hører din nabo til.

Direkte gjengitt fra SNL (2)

Å dele inn de 10 bud på denne måten er kjent fra 1. århundre e.Kr. hos den jødiske historikeren Flavius Josefus og den jødiske filosofen Filon.

En annen inndeling – katolsk og protestantisk

En annen inndelingen som er vanlig, både i den katolske- og protestantiske kirke, skyldes teologen Augustin (354-430) som fjernet det så kalte «billedforbudet» og delte i stedet «begjærebudet» (vers 17) (3) i to. Slik at ifølge Den norske kirke lyder De 10 bud:

 1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
 2. Du skal ikke misbruke Guds navn.
 3. Du skal holde hviledagen hellig.
 4. Du skal ære din far og din mor.
 5. Du skal ikke slå i hjel.
 6. Du skal ikke bryte ekteskapet.
 7. Du skal ikke stjele.
 8. Du skal ikke tale usant om din neste.
 9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
 10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

 

En tredje variant finner vi på Wikipedia:

 1. Du skal ikke ha andre guder foruten meg.
 2. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem.
 3. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn…
 4. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe…
 5. Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.
 6. Du skal ikke slå i hjel.
 7. Du skal ikke drive hor.
 8. Du skal ikke stjele.
 9. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.
 10. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans mannlige slave, hans kvinnelige slave, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.

 

Referanser i teksten:

 1. Man finner en så si en lik gjengivelse i 5. Mosebok 5:5-21
 2. SNL – De 10 bud – Jødedommen
 3. Augustin forsvarer sin deling av ”begjærebudet» i to med at i den parallelle gjengivelsen i 5. Mos 5:21 blir to forskjellige verb brukt for å begjære «din nestes eiendom» og «begjære ektefelle…».
 4. Direkte gjengitt fra Wikipedia

Besøk vårt
virtuelle museum

Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.

Besøk vårt virtuelle museum Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle* museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.