Fagartikler

Tirsdag 26.9. ble nyhetsmeldingen «Tror på skapelsen» sendt ut til alle aviser og medier i Norge. Vi sender ut 6 nyhetsmeldinger i året. Disse blir lagt ut på vår nettside under Nyheter
-> Pressemeldinger.

Siden starten har vi hatt over 150 presseomtaler i norske medier. Noen utvalgte av disse ligger på vår nettside under Nyheter
-> Presseomtale.