You are currently viewing Foredrag på Zoom-Webinar 11. februar 2021: «I hvilken grad er bibeloversettelser styrt av teologi?»

Foredrag på Zoom-Webinar 11. februar 2021: «I hvilken grad er bibeloversettelser styrt av teologi?»

  • Post author:
  • Post category:News

Ingen oversettelser blir til i et vakuum. Bibeloversettelser vil alltid være påvirket av konteksten de blir til i. Tradisjonelt sett har bibeloversettelser vært nær knyttet til teologi og kirkelige interesser. For kirken er det viktig å finne legitimitet i Bibelen for sin fortolkning, og bibeloversettelser blir da et sentralt medium for å begrunne kirkens lære. I dette webinaret skal vi se nærmere på Bibelselskapets oversettelser 1959–2011 i et utvalg av kristologiske tekster. Hvilke interesser styrer oversettelsesvalgene? Foredragsholderen Morten Beckmann er Førsteamanuensis i religion ved Universitetet i Agder.

Foredraget blir på Zoom Webinar, en tjeneste for seminarer og andre offentlige arrangementer online, hvor bare foredragsholderen synes og høres, men ingen av deltagere blir synlige. Etter foredraget åpnes det opp for spørsmål og svar.

Foredraget er helt gratis og for å kunne se det på Zoom trenges en link som du får sendt på e-post etter registrering. Trykk her for Webinar-registrering.

Velkommen til et spennende Webinar torsdag 11. februar kl.18.00!