PRESSEMELDINGER

Nordens første bibelmuseum åpner

Mange vil jobbe frivillig på bibelmuseet

Bibelmuseet har funnet lokaler

Bibelmuseet mangler lokaler

Redder gamle bibler

Kun halvparten har en bibel hjemme

Flere leser Bibelen på nett

Finsk klenod på Nordens första bibelmuseum

Svenska rariteter på nytt bibelmuseum

Ti prosent har lest hele Bibelen

Norge får Nordens første bibelmuseum