Fagartikler

I del 2 vil vi se nærmere på synagogens innvendige og utvendige utforming. I tillegg skal vi drøfte et oppbevaringsrom, eller en plass i synagogen kalt Geniza. Vi vil også se på hvordan byggingen og driften av synagogen ble finansiert.

Trykk her for å lese denne spennende og lærerike artikkelen (i pdf-format).