Fagartikler

I del 3 vil vi se nærmere på synagogen ble brukt til.

Synagogen har aldri vært en konkurrent til templet, hvis det skulle ha vært tilfelle hadde neppe Jesus gått dit, «og på sabbaten gikk han [Jesus] inn i synagogen som han pleide.» (Luk 4:16) I første rekke var den brukt til gudstjeneste, men som vi senere skal se i denne serien om synagogen hadde den flere bruksområder. I denne delen skal vi ta for oss hva som skjedde under gudstjenesten.

Trykk her for å lese denne spennende og lærerike artikkelen (i pdf-format).