Det Gamle Testamentet i Bibelen inneholder noen av de tidligst kjente beskrivelser av hudsykdommer. I det store og hele kan vi ikke si sikkert hva slags sykdom som forelå, men beskrivelser av symptomer og plager har inspirert fagfolk innen den medisinske verden til å spekulere i og diskutere mulige sykdommer ut fra de angitte symptomene. Et eksempel på dette er spedalskhet (“shechin” eller «tzaraat”) som sannsynligvis betegnet en rekke hudlidelser som alle var karakterisert av kraftig betennelsesreaksjon (5,11). Bibelen forteller om flere utbrudd av «pest». Uttrykket brukes om epidemier av åpenbart smittsom sykdom som ofte, men ikke alltid, var kjennetegnet av byller. Trykk her for å se hvilke medisinske tidsskrifter som tar for seg dette temaet (i pdf-format).

Del videre:

Pest i Bibelen

Hvilken sykdom kan ha forårsaket ”Filisterplagen”?  Uttrykket «pest» (plague) blir i Bibelen brukt om svært smittsomme sykdommer som kan spre seg raskt, få epidemisk omfang og være dødelige. Det hebraiske

Les videre »

Besøk vårt
virtuelle museum

Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.

Besøk vårt virtuelle museum Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle* museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.