Fagartikler

Det Gamle Testamentet i Bibelen inneholder noen av de tidligst kjente beskrivelser av hudsykdommer. I det store og hele kan vi ikke si sikkert hva slags sykdom som forelå, men beskrivelser av symptomer og plager har inspirert fagfolk innen den medisinske verden til å spekulere i og diskutere mulige sykdommer ut fra de angitte symptomene. Et eksempel på dette er spedalskhet (“shechin” eller «tzaraat”) som sannsynligvis betegnet en rekke hudlidelser som alle var karakterisert av kraftig betennelsesreaksjon (5,11). Bibelen forteller om flere utbrudd av «pest». Uttrykket brukes om epidemier av åpenbart smittsom sykdom som ofte, men ikke alltid, var kjennetegnet av byller. Trykk her for å se hvilke medisinske tidsskrifter som tar for seg dette temaet (i pdf-format).