Fagartikler

Bibelen forteller om flere utbrudd av «pest». Uttrykket brukes om epidemier av åpenbart smittsom sykdom som ofte, men ikke alltid, var kjennetegnet av byller.

Trykk her for å lese denne spennende og lærerike artikkelen (i pdf-format).