Fagartikler

Den komprimerte og illustrerte ordboken for boksamlere er utgitt av Antikvariat Bryggen og tar for seg følgende:
  • Bokens oppbygning
  • Snitt med eksempler
  • Eksempler på forlagsbind og omslag
  • Eksempler på privatbind og materialer
  • Privatbind medbundet omslag
  • Ordinære bindformater
Har du lyst til å lese denne spennende og lærerike artikkelen, anbefaler vi deg å laste den ned her (i pdf-format).