Fagartikler

Det gamle testamentet (GT) er en samling bøker (39 i antall) skrevet opprinnelig på hebraisk, og noen deler på arameisk som er et beslektet språk.

Trykk her for å lese denne spennende og lærerike artikkelen (i pdf-format).