Den delen av Bibelen (Det Gamle testamentet) som er fra før det første århundre, ble skrevet på hebraisk, samt noe på arameisk. Alle skrifter i Det nye testamente forelå på gresk i det første århundret e.Kr. Et par av disse kan først ha blitt skrevet på hebraisk eller arameisk, men det er omstridt.

På 200-tallet f.Kr. ble Det gamle testamentet oversatt til gresk, som var datidens internasjonale språk. De fleste av de menneskene i Romerriket som kunne lese, ville altså tidlig kunnet lese alle Bibelens bøker på gresk.

Besøk vårt
virtuelle museum

Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.

Besøk vårt virtuelle museum Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle* museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.