You are currently viewing Bibelsamling som hobby, – en kort introduksjon. 
Foto Nordisk Bibelmuseum

Bibelsamling som hobby, – en kort introduksjon. 

  • Post author:
  • Post category:News

Bibelsamling som hobby, – en kort introduksjon.

Verdens største og mest utbredte hobby er vel å samle på noe. Veldig mange samler på frimerker, mynter og bøker, noen samler på miniatyrflasker, ølkorker og fotballkort og noen av oss samler til og med på bibler.

Med bibelsamling mener vi det å samle på hele eller deler av Bibelen, på spesielle språk, bestemte tidsperioder, ulike versjoner og/eller spesifikke formater.

På samme måte som en kan lære mye historie ved å samle på mynter, gjør vi det også når vi samler på bibler. Vi lærer om oversettere og trykkere og deres ofte dramatiske historier. Vi lærer om regenter og andre velgjørere. Vi lærer om utvikling av språket og Bibelens påvirkning på samfunn, kultur, politikk og dagens språk. Og ikke minst fascineres vi av  hvordan Bibelen har blitt utbredt til alle verdens hjørner og språk, ofte på tross av stor motstand og mange utfordringer.

To reservasjoner mot bibelsamling kan være at det tar stor plass og kan være dyrt, men det behøver ikke gjøre noen av delene.

Det å samle på bibler kan faktisk være tilnærmet gratis og heller ikke ta noen fysisk plass i det hele tatt, hvis du samler på bibler i elektronisk form. I et online bibliotek som Archive.org kan du f.eks.
finne og laste ned tusenvis av ulike bibeloversettelser og utgaver, for det meste på engelsk, i PDF- format. Det eneste det koster er plass på harddisken din.

Men det finnes også fysisk plassbesparende alternativ, som å samle på miniatyrutgaver. I Nordisk Bibelmuseum kan du se et utvalg av slike utstilt. Miniatyrbibler er dog ikke gratis da de er ettertraktede samleobjekter. Et rimeligere alternativ som heller ikke behøver ta mye plass er lommebibler, altså mer vanlige, men relativt små utgaver (pocketutgaver).

Formålet med å samle definerer også hva vi samler på. Er formålet å studere Bibelen er det naturlig å fokusere på innholdet, på utgaver som fungerer som verktøy; bokstavlige oversettelser, studieutgaver med omfattende fotnoter og tillegg, interlineære utgaver og polyglotter.

Er formålet å samle kuriositeter som er morsomme å vise fram er gjerne ikke innholdet så viktig som format og utseende. I tillegg til de nevnte miniatyrbiblene har bibelmuseet også andre kuriøse utgaver som til og med er lette å få tak i, slik som Friluftsnytestamentet som tåler vann og kan leses utendørs i all slags vær, og til og med under vann for de som ønsker å dykke ned i Guds ord. I museumsbutikken kan du også kjøpe verdens minste utgave av Gutenbergbibelen i to bind – selv om den er for stor til å regnes som en miniatyrutgave, blir man allikevel fascinert av hvor liten den er.

Ideer til ulike måter å samle bibler på:
• Språk• Formater• Spesielle utgaver• Trossamfunns utgaver• Misjonsoversettelser• Gjengivelser av spesielle skriftsteder • Guds navn oversettelser • Grunnspråkutgaver • Bibelmanuskripter • Privatoversettelser • Utgaver av bestemte oversettelser • Størrelse • Innhold • Form • Studieutgaver • Interlineære/polyglotter • Tidsperioder • Bibeldeler ( f.eks. Salmenes bok, Jobs bok) • Bestemte oversettelsesmetoder