You are currently viewing Åpning av temautstilling 10. juli

Åpning av temautstilling 10. juli

  • Post author:
  • Post category:News

Onsdag 10. juli åpner vi ny temautstilling: «Store Lutherbibler fra 15- og 16-hundretallet». Foredraget starter kl.18, det vil også være presentasjon av de enkelte bibler. Gratis inngang. Utstillingen vil inneholde Kurfyrstebibler, Dilherr bibler og andre interessante bibler fra perioden.

Velkommen til åpningen!