Hva slags materialer er bibelens håndskrifter skrevet på? 

I den siste delen i artikkelserien «Hva slags materialer er Bibelens håndskrifter skrevet på?» skal vi bli bedre kjent med et nokså sjeldent ord, nemlig palimpsest.

 

Hva er palimpsest?

Ettersom papyrus og pergament var både dyrt og vanskelig å få tak i, ble håndskrifter ofte brukt flere ganger. Slike håndskrifter blir kalt palimpsester. Hvordan ble så gammel tekst fjernet? Når det gjelder papyrus, råder det blant forskere delte meninger om hvordan dette ble gjort[1].  Noen mener at det kun ble brukt vann for å fjerne blekk, mens andre mener at det kun fungerte hvis blekket var nokså «ferskt». Andre igjen hevder at det måtte spesielle kjemiske blandinger til. Når det gjelder pergament var det lettere, siden man kunne skrape blekket fra skinnet. Derav betegnelsen «palimpsest» [2] som betyr «utskrapt igjen».

 

For bibelvitenskapen har palimpsester spilt en viktig rolle, fordi man har oppdaget svært gamle tekster. Et slikt betydningsfullt håndskrift er Codex Ephraemi Syri rescriptus[3]. Rescriptus er latin og betyr «skrevet over».  Håndskriftets opprinnelige tekst[4] er fra 400 tallet, men på 1100-tallet ble den fjernet og skrevet over. Allerede på 1600-tallet fant man ut at det var skrevet noe under den nåværende teksten. Men det var ikke før ca. 200 år senere at det ble gjort forsøk på å få fram den opprinnelige teksten. Til det ble det brukt kjemikalier, noe som skulle vise seg å være til større skade enn gagn. I 1840 klarte den tyske språkforskeren Konstantin Tischendorf (1815–1874) å tyde 99% av den opprinnelige teksten[5], kun ved å bruke øynene. I dag bruker forskere blant annet ultrafiolett- og infrarødt lys for å tyde underliggende tekster på slike overskrevne håndskrifter.

 

 

Bibliografi

https://core.ac.uk/download/pdf/20663035.pdf (lest 25.10.18)

https://www.britannica.com/topic/biblical-literature/New-Testament-canon-texts-and-versions#ref598010 (lest 25.10.18)

http://www.bible-researcher.com/codex-c.html (lest 25.10.18)

https://www.youtube.com/watch?v=OV2501BcFoI (sett 25.10.18)

 

Kilder bilde:

Bilde 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Palimpsest#/media/File:Georgian_paliphsest_V-VI_cc.jpg

 

[1] For forskjellige argumenter se: https://core.ac.uk/download/pdf/20663035.pdf
[2] Ordet kommer via latin fra to greske røtter, palin, «igjen» + psên, «skrape»
[3] For å studere håndskriften nøye. se: http://www.katapi.org.uk/BibleMSS/EphraemiAnimation.html
[4] Håndskriften består av hele Det nye testamente (NT) unntatt 2. Tessaloniker og 2. Johannes brev; og seks bøker av Det gamle testamente (GT) på gresk.
[5] Før Tischendorf var det flere som jobbet med håndskiften, blant annet Johan Wettstein. Men det var Tischendorf som tydet både GT og NT.

Del videre:

Pest i Bibelen

Hvilken sykdom kan ha forårsaket ”Filisterplagen”?  Uttrykket «pest» (plague) blir i Bibelen brukt om svært smittsomme sykdommer som kan spre seg raskt, få epidemisk omfang og være dødelige. Det hebraiske

Les videre »

Besøk vårt
virtuelle museum

Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.

Besøk vårt virtuelle museum Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle* museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.