Fagartikler

Segl nevnes flere ganger i Bibelen, for eksempel i 1. Kongebok 21: 8: «Så skrev Jesabel brev i Ahabs navn, satte hans segl på og sendte dem til de eldste og stormennene som bodde i samme by som Nabot.»

Men hva er et segl? Hvordan så de ut? Når, hvordan og hvor begynte bruken av segl? Hvilken nytte har man i dag av funn av segl? Hvordan blir segl brukt som en metafor i Bibelen? Disse spørsmålene vil bli besvart i denne tredelte artikkelserien. Den første delen vil ta for seg følgende: Hva er et segl? Når, hvordan og hvor begynte bruken av segl? Hvilke typer segl finnes? Del 2 drøfter «sylindersegl», mens Del 3 tar opp «stempelsegl» og segl brukt som metaforer i Bibelen.

1. Mesopotamia

 

Når og hvor begynte bruken av segl?

Arkeologiske funn viser at segl har vært i bruk fra de tidligste sivilisasjoner. Man mener at bruken av segl stammer fra Mesopotamia, det vil si i områder i dagens Irak. I dette området er det funnet tusen vis av segl, som viser at de ble anvendt av alle slags personer – fra slaver til konger. Det er også gjort mange funn av segl fra blant annet Egypt, Israel, Persia, Assyria og Babylon.

Den greske historikeren Herodot (ca. 480 f.Kr. – 425 f.Kr.) skriver hvor vanlig bruken av segl var i Babylon: «Alle menn bærer med seg et segl og en stav med utskjæringer.»[1]

 

2. Stempelsegl

Hva ble segl brukt til?

Seglet ble ofte brukt som en måte å identifisere seg på eller for å verifisere ektheten av f.eks. et dokument, men ble også brukt som lykkeamulett og smykke. Som man kan forstå, var et segl en svært verdifull gjenstand.  Stephen Bertman skriver i boken Handbook to Life in Ancient Mesopotamia, side 235: «Hvis et sylindersegl var mistet eller stjålet, var det grunn til stor bekymring. Eieren ville da registrere datoen og tidspunktet for tapet hos en tjenestemann, for å forsikre seg om at transaksjoner foretatt etter tapet ville være ugyldig (ikke ulikt måten vi i dag ringer til Visa eller Mastercard for å rapportere et tapt eller stjålet kredittkort). I ett tilfelle blir vi fortalt at et horn hørtes i en by for å kunngjøre tap av et segl.»[2]

3. Skarabé

 

Hva slags typer segl finnes?

Det er funnet mange forskjellige typer segl, både firkantede, kjegleformede, sylinderformede, formet som en egyptisk skarabé[3], eller laget som et stempel. Ved hjelp av seglenes inngraveringer har man fått en unik viten om oldtidens religioner, myter, dagligliv, forretninger, klesdrakt, dans og musikk, for å nevne noe. I tillegg er det flere segl som nevner personer vi finner i Bibelen.

I de to følgende artiklene skal vi ta for oss to typer segl som er knyttet til Bibelen, nemlig sylindersegl og stempelsegl. Neste artikkel vil ta for seg sylindersegl.

4. Sylindersegl

 

[1] http://perseus.uchicago.edu/perseus-cgi/citequery3.pl?dbname=GreekFeb2011&getid=1&query=Hdt.%201.195

[2] Handbook to Life in Ancient Mesopotamia (2003) Bertman Stephen. Facts on file. USA

[3] Skarabé er en tordivel (gjødselbille) som representerte den egyptiske solguden Khepri

 

Kilder

https://www.britannica.com/art/cylinder-seal

https://www.internationalstandardbible.com/S/seal.html

https://www.historyonthenet.com/mesopotamian-cylinder-seals

https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-artifacts/artifacts-and-the-bible/israelite-clay-bullae/

Handbook to Life in Ancient Mesopotamia (2003) Bertman Stephen. Facts on file. USA

 

Kilder bilder:

1. https://www.shorthistory.org/ancient-civilizations/mesopotamia/the-term-mesopotamia-and-geographical-position/

2. https://www.timesofisrael.com/exceptional-womans-2500-year-old-seal-unearthed-in-jerusalem/

3. https://sv.wikipedia.org/wiki/Skarab%C3%A9

4. https://www.ancient.eu/image/8104/cylinder-seal-of-queen-puabi/