Fagartikler

I denne delen av serien, Bibelens påvirkning på den nordiske kulturen, skal vi se nærmere på nordiske forfatteres forhold til Bibelen. I det danske bladet Kristelig Dagblad sto det følgende om danskene, som vi også kan si passer for hele Norden: «For 200 år siden lærte man om Bibelen i skolen eller i kirken og hadde derfor en dypere kunnskap om den bibelske litteraturen. Men i dag kjenner mange dansker stort sett til juleevangeliet og er derfor ikke i stand til å høre ekkoet fra Bibelen i litteraturen… Selv om den kristne innflytelsen er mindre i dagens samfunn, er den dog fortsatt betydelig til stede, selv hos forfattere som tar avstand fra kristendommen.» Vi starter med norske forfattere. Har du lyst til å lese denne spennende og lærerike artikkelen, anbefaler vi deg å laste den ned her (pdf).