You are currently viewing Oslo Kulturnatt på Nordisk Bibelmuseum

Oslo Kulturnatt på Nordisk Bibelmuseum

  • Post author:
  • Post category:News

Oslo Kulturnatt på Nordisk Bibelmuseum

14.09.2018 1700-2130
I forbindelse med Oslo kulturnatt arrangerer Nordisk Bibelmuseum:
Foredrag om Gamle nordiske bibler fra kl 1900. Foredragene holdes av Rune Arnhoff, Dan Åke Mattsson og Pål Espen Tørisen. Og hver halvtime er det guidede turer.

Oslo kulturnatt arrangeres i september hvert år, og årets utgave byr på over 200 arrangementer over hele byen. Alt er gratis!
Målsettingen for Oslo kulturnatt er å gi byens befolkning og tilreisende en smak av det kulturelle mangfoldet og en opplevelse av bredden i hovedstadens kulturliv.