Stempelsegl

1.Bulle med navnet Ahas

Stempelsegl er som navnet tilsier, et segl brukt som et stempel. Størrelsen var normalt rundt en 1 cm i diameter. Seglet var noen ganger innlemmet i en ring, en såkalt signetring. Avtrykket, som ofte ble gjort på en fuktig leirklump, kalles bulle[1].

På seglet sto ofte eierens navn, hans offisielle tittel og hans fars navn [«sønn av»]. Det er funnet hundrevis av buller i Israel, og flere av dem inneholder bibelske navn. På bullen til høyre står det «Tilhører Ahas, [sønn av] Jehotam [Jotam], Judas konge.» Vi finner kong Ahas omtalt på denne måten flere ganger i Bibelen, f.eks. i Jesaja 7: 1: «I de dager da Ahas, sønn av Jotam, Ussias sønn, var konge i Juda[2]».

Hvordan ble et stempelsegl brukt?

Måten et stempelsegl ofte ble brukt på, er beskrevet i Jeremia 32:10: «Jeg [Jeremia] satte opp et dokument og forseglet det, fikk vitner til å bekrefte det og veide opp sølvet i skålvekt.»

Hvordan forsegle et dokument:

1. Dokumentet ble rullet sammen, 2. En snor ble bundet rundt dokumentet, 3. En fuktig leirklump ble plassert på knuten, 4. Leirklumpen ble stemplet med seglet

 

2.Egyptisk signetring

Grunnen til at man finner hundretalls av buller, men ikke selve dokumentene er at dokumentene var laget av materialer som lett ble ødelagt av tidens tann eller av brann. Mens buller ofte er av leire, som er et holdbart materiale og ikke lett blir ødelagt av brann.

Bruken av stempelsegl finner vi omtalt flere steder i Bibelen, i tillegg til i Jeremia, for eksempel signetringer:

1. Mosebok 41:42: Så tok han signetringen av hånden sin og satte den på hånden til Josef.

Ester 8: 10: «Brevene ble skrevet i [perserkongens] Xerxes’ navn, forseglet med kongens signetring og sendt med ilbud som red på raske hester fra kongens egen stall.»

Segl brukt som metafor i Bibelen

3.Persisk signetring

I denne serien om segl har vi sett at segl ble brukt både til å identifisere en person, dokumentere eierskap og ekthet i tillegg til forsegling. Skribentene av Bibelen var godt kjent med denne bruken og har anvendt det som billedspråk eller metaforer i sine fortellinger og argumentasjoner.

Ekthet: «Den som har mottatt hans vitneutsagn, har satt sitt segl på at Gud er sann.» (Johannes 3: 33, King James Version).

Forsegling: «Men du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal streife omkring, og kunnskapen skal øke.» (Daniel 12: 4)

Eierskap: Og han [Abraham] fikk omskjærelsens tegn til segl på den rettferdighet av tro som han hadde fått da han var uomskåret. (Romerne 4: 11, Norsk Bibel, 1988)

[1] Bulle: fra latin bulla, grunnbetydning ‘blære, kapsel’; opprinnelig betegnelse for seglet som ble festet til dokumentet. (https://www.naob.no)
[2] Hvis ikke annet angitt er skriftsteder hentet fra https://www.bibel.no/ (oversettelse 2011)

I Nordisk Bibelmuseums butikk kan man kjøpe stempelsegl fra Bortoletti.

Kilder

1.https://www.britannica.com/art/cylinder-seal

2.https://www.internationalstandardbible.com/S/seal

3.https://www.historyonthenet.com/mesopotamian-cylinder-seals

4.https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-artifacts/artifacts-and-the-bible/israelite-clay-bullae/

5.Handbook to Life in Ancient Mesopotamia (2003) Bertman Stephen. Facts on file. USA

Kilder bilder:

1.https://www.baslibrary.org/biblical-archaeology-review/17/4/

2.https://www.metmuseum.org/art/collection/search/100006215?pos=25&rpp=20&pg=2&ft=gold+signet+ring

3.https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/25.+Archaeological+Artifacts/862038/?lng=en

Bildeserie 1,2,3,4:

https://www.researchgate.net/publication/305753694_The_Authenticity_of_the_Bullae_of_Berekhyahu_Son_of_Neriyahu_the_Scribe

Del videre:

Pest i Bibelen

Hvilken sykdom kan ha forårsaket ”Filisterplagen”?  Uttrykket «pest» (plague) blir i Bibelen brukt om svært smittsomme sykdommer som kan spre seg raskt, få epidemisk omfang og være dødelige. Det hebraiske

Les videre »

Besøk vårt
virtuelle museum

Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.

Besøk vårt virtuelle museum Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle* museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.