Ingen annen bok har påvirket vestlig kunst og kultur så mye som bibelen. Fra billedkunst, litteratur og musikk, til dans og arkitektur, bibelske motiver har gått i ett med kunstnerisk utfoldelse. Billedhuggerkunsten er intet unntak, fra de første relieffer i det nylig kristnede Rom og fram til renessansens skulpturer, bibelske skikkelser hadde fått en ledende rolle i det nye Europas kulturliv.

Den tidlige kristendom befant seg i skyggen av jødedommen og dens billedfiendtlighet, figurer som fremstilte det gamle testamentets profeter, disiplene eller Jesus ble offer for presteskapets ikonoklasme. Den tidligst bevarte billedkunst med bibelske motiver som vi kjenner til består nesten utelukkende av relieffer og sarkofager, de fleste av disse fra siste halvdel av det fjerde århundre, og det var lite som skilte dem fra samtidens romerske kunst, både tematisk og estetisk.

Det var gjennom renessansens forening av kristen og hellenistisk verdensoppfattelse at bibelske motiver ble et ledende motiv i billedhuggerkunsten. Kunstnere som Rafael, Da Vinci og Michelangelo gav de gamle profeter og bibelske personer nytt liv i antikkens klesdrakt.

Del videre:

Klassisk musikk inspirert av bibelen

Det vi i dag karakteriserer som klassisk musikk har sine røtter i 1300-tallets ars nova periode. Denne epoken var et brudd med den tradisjonelle liturgiske kirkemusikk brukt i katolske messer.

Les videre »

Bibelen og scenekunst

Bibelens rolle i vestlig teater strekker seg tilbake til middelalderens mysteriespill. Denne form for teater hadde først og fremst pedagogiske og religiøse formål og var ofte i regi av den

Les videre »

Besøk vårt
virtuelle museum

Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.

Besøk vårt virtuelle museum Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle* museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.