Ingen annen bok har påvirket vestlig kunst og kultur så mye som bibelen. Fra billedkunst, litteratur og musikk, til dans og arkitektur, bibelske motiver har gått i ett med kunstnerisk utfoldelse. Billedhuggerkunsten er intet unntak, fra de første relieffer i det nylig kristnede Rom og fram til renessansens skulpturer, bibelske skikkelser hadde fått en ledende rolle i det nye Europas kulturliv.

Den tidlige kristendom befant seg i skyggen av jødedommen og dens billedfiendtlighet, figurer som fremstilte det gamle testamentets profeter, disiplene eller Jesus ble offer for presteskapets ikonoklasme. Den tidligst bevarte billedkunst med bibelske motiver som vi kjenner til består nesten utelukkende av relieffer og sarkofager, de fleste av disse fra siste halvdel av det fjerde århundre, og det var lite som skilte dem fra samtidens romerske kunst, både tematisk og estetisk.

Det var gjennom renessansens forening av kristen og hellenistisk verdensoppfattelse at bibelske motiver ble et ledende motiv i billedhuggerkunsten. Kunstnere som Rafael, Da Vinci og Michelangelo gav de gamle profeter og bibelske personer nytt liv i antikkens klesdrakt.

Del videre:

Edvard Munch og Bibelen

Det sies at Edvard Munch (1863 – 1944) hadde tre bøker på nattbordet: “Fra Kristianiabohemen” av Hans Jæger, “Idioten” av Fjodor Dostojevskij, og bibelen. Disse tre bøkene skulle legge grunnlaget

Les videre »

Henrik Wergeland og Bibelen

Den norske dikteren Henrik Wergeland var gjennom livet sterkt påvirket av Bibelen. Dette kommer til utrykk i både hans kunstneriske- og politiske virke. At Bibelen skulle bli viktig for Henrik

Les videre »

Besøk vårt
virtuelle museum

Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.

Besøk vårt virtuelle museum Vi har nylig lansert vårt helvirtuelle* museum hvor du kan besøke museet vårt uansett hvor du befinner deg.