Fagartikler

Som en oppsummering av foredraget holdt 30. september på Nordisk bibelmuseum i fjor, er det laget en artikkel med samme tema som foredraget «Kan vi stole på overleveringen av Det nye testamentet?»

Denne nye artikkelen tar oss tilbake i tid, og gir et overblikk over hva som har skjedd med teksthistorien til NT. Vi blir bedre kjent med de greske håndskriftene til NT, og hvordan avskrivere jobbet med teksten de kopierte. Artikkelen kommer inn på hvorfor det er forskjeller mellom kopiene, ser på konkrete eksempler og vurderer disse. Den inneholder også ekstra materiale på slutten; om når versinndelning kom inn i teksten, en oversikt over standard tekster til NT og viktige funn av gamle håndskrifter.

Hvis du har lyst til å lese denne spennende og lærerike artikkelen, og konklusjonen som forfatteren kommer frem til, så anbefaler vi deg å laste den ned her (i pdf-format).