En samling blir till

För att grunda ett museum krävs en viss mängd av det man ska ställa ut, och Rune Arnhoff är en samlare av naturen. Som barn började han att samla på bokmärken och servetter, så blev det mynt, frimärken och tändsticksaskar.  Med tiden blev han intresserad av böcker – och speciellt ab bibeln. – Jag minns första gången jag bläddrade i en bibel från 1500-talet. Det var en stor upplevelse, något jag ville att flera skulle få uppleva, säger Rune. Hans Beckhaug hade under många år byggt upp en unik samling på over 1600 biblar. I 2008 blev Norsk bibelselskap erbjudna att köpa den, men valde att inte finansiera en sådan investering. Det slutade med att sörlandsrederen Jan Olaf Tønnevold, mångårig styrelsemedlem i bibelsällskapet, köpte samlingen privat.

Mötet med Tønnevold

Rune Arnhoff och Jan Olaf Tønnevold möttes av en tillfällighet våren 2016. Rederen berättade om samlingen, något som omedelbart  väckte intresse hos Rune. Arnhoff och Tønnevold hade hittat varandra, och inledde ett fruktbart samarbete. Tønnevold ville skapa interesse för Bibeln, och hade länge haft en tanke om att hitta en plats för en mer permanent utstälning. De två männen började att lek med tanken om ett museum för samlingen, som nu hade vuxitt till över 4500 biblar. Som sagt, så gjort – Nordisk Bibelmuseum blev organiserat som en stiftelse, med Arnhoff som daglig ledare och Tønnevold som en av styrelsemedlemmarna.

Jakten på lokaler

De började att leta efter ett lämpligt ställe för utställningen. Efter en tids jakt på lokaler kunde Nordisk bibelmuseum öppna dörrarna  mitt i Kvadraturen, mellan Akershus fästning och Karl Johans gata. – Rätt över  vägen här ligger en av Oslo äldsta byggnader, rest två år efter branden  1624. Christian Kvart sa ju att det var här staden skulle återuppbyggas. Mer centralt läge får vi inte i förhållande  till historien, säger  Rune.

Nordisk Bibelmuseum öppnade dörrarna  31. maj 2018 och har kommit igång väl. Verksamheten drevs och finansieras med frivilligt arbete, privat medel och gåvorr. Många av de frivilliga har konst- eller kulturbakgrund, eller de har relevant erfarenhet från tidigare arbete i museer eller bibliotek. Flera har också annan högre utbildning som är relevant för museet.

I dag kan museet bjuda på en tidsresa, från de första biblarna som blev skrivna på skinn eller pergament, fram till dagens digitala biblar. Här får publiken en unik möjlighet till att göra en djupdyknlng i nordisk bibelhistoria.

Rune Arnhoff berättar om Tønnevold -samlingen den 10 mars 2017 (NO).