Museets innhold

  • Nordisk Bibelmuseum ligger sentralt i Oslo i Nedre Slottsgate 4c.
  • Grunnlaget for utstillingen er faktabasert informasjonsformidling.
  • Hoveddelen av museets utstilling er gründer Rune Arnhoffs samling av over 4500 bibler. Samlingen inneholder et variert utvalg av norske, nordiske og utenlandske bibler.
  • Samlingen inneholder kulturhistoriske skatter. Noen av de mest sjeldne er en utgave av Gustav Vasas bibel fra 1541, en originalside fra en Gutenbergbibel, en latinsk bibel fra 1487 og håndskrevne sider fra rundt 1250. Museet vil også vise fram historisk materiale fra andre samlinger.
  • Trykk her for museet sitt produktark

Formål

Å gjøre Bibelens historie og dens innhold tilgjengelig og kjent ved å gi svar på følgende seks spørsmål:

1. Hvem skrev Bibelen?
2. Hva inneholder Bibelen?
3. Hvor er Bibelen skrevet?
4. Hvorfor ble Bibelen skrevet?
5. Hvilken motstand har Bibelen overlevd?
6. Hvordan har Bibelen påvirket vårt språk, kultur, verdier, samfunnet og lovgivningen?

Visjon

Å gjøre historien om Bibelen kjent for alle.

It ain’t the parts of the Bible that I can´t understand that bother me, it is the parts that I do understand
– Mark Twain 1835-1910.

Play Video about Behind the Scenes - Nordisk Bibelmuseum i Oslo