Museets innehåll

  • Nordisk Bibelmuseum ligger centralt i Oslo på Nedre Slottsgate 4c.
  • Faktabaserad informationsförmedling.
  • Huvuddelen av museets utställning är grundaren Rune Arnhoffs samling av över 4500 biblar. Samlingen innehåller ett varierat urval av norska, nordiska och utländska biblar.
  • Samlingen innehåller kulturhistoriska skatter. Ett av de mest unika är en utgåva av Gustav Vasas bibel från 1541, en originalsida från en Gutenbergbibel, en latinsk bibel från 1487 och handskrivna sidor från omkring 1250. Museet vill också visa på historiskt material från andra samlingar.
  • Tryck här för museets produktblad.

Ändamål

Att göra Bibelns historia och dess innehåll tillgängligt och känt genom att svara på följande sex frågor:

1. Vem skrev Bibeln?
2. Vad innehåller Bibeln?
3. Var är Bibeln skriven?
4. Varför skrevs Bibeln?
5. Vilket motstånd har Bibeln överlevt?
6. Hur har Bibeln påverkat vårt språk, vår kultur, våra värderingar, vårt samhälle och vår lag?

Vision

Att göra historien om Bibeln känd för alla.

It ain’t the parts of the Bible that I can´t understand that bother me, it is the parts that I do understand
– Mark Twain 1835-1910.

Hållbarhet

Nobimu följer riktlinjerna i NS-ISO 26000 Corporate Social Responsibility.
Detta är den överordnade standarden som handlar om hur företag bidrar till hållbar utveckling. Standarden ger riktlinjer för hur organisationer kan agera socialt ansvarstagande i linje med samhällets krav.

Spela video om Behind the Scenes - Nordisk Bibelmuseum i Oslo