Zawartość muzeum

 • Nordyckie Muzeum Biblii znajduje się w centrum Oslo przy ul. Nedre Slottsgate 4c.
 • Rozpowszechnianie informacji opartych na faktach.
 • Główną częścią ekspozycji muzeum jest kolekcja ponad 4500 Biblii założyciela Rune Arnhoffa. Kolekcja zawiera różnorodny wybór Biblii norweskich, nordyckich i zagranicznych.
 • Kolekcja zawiera skarby kulturowo-historyczne. Do najrzadszych należą wydanie Biblii Gustawa Wazy z 1541 r., oryginalna karta z Biblii Gutenberga, Biblia łacińska z 1487 r. oraz strony rękopiśmienne z ok. 1250 r. W muzeum prezentowane będą także materiały historyczne z innych zbiorów.
 • Kliknij tutaj, aby zobaczyć listę produktów muzeum.

Cel

Uczynić historię Biblii i jej zawartość przystępną i znaną, odpowiadając na sześć nastepujących pytań:

 1. Kto napisał Biblię?
 2. Co zawiera Biblia?
 3. Gdzie jest napisana Biblia?
 4. Dlaczego spisano Biblię?
 5. Jaki opór przetrwała Biblia?
 6. Jak Biblia wpłynęła na nasz język, kulturę, wartości, społeczeństwo i prawo?

Wizja

Uczynić historię Biblii znaną wszystkim w krajach nordyckich.

To nie te fragmenty Biblii, kótrych nie mogę zroumieć wprawiaja mnie w konsternację, to te które zrozumiałem.
– Mark Twain 1835-1910.

Zrównoważony rozwój

Nobimu postępuje zgodnie z wytycznymi NS-ISO 26000 Corporate Social Responsibility.
Jest to nadrzędna norma, która mówi o tym, jak firmy przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Norma zawiera wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób organizacje mogą działać społecznie zgodnie z wymaganiami społeczeństwa.

Odtwórz film na temat Behind the Scenes - Nordisk Bibelmuseum i Oslo