Glimtar från Nobims Treasury - King James Bible

En kort presentation (norsk röst) av världens mest sålda och utbredda bok.