Denna sekretesspolicy gäller personlig och företagsinformation som samlas in av NBM genom prenumeration på vårt nyhetsbrev, våra kampanjer, medlemskap i museets vänner och etablering av kundrelationer med leverantörer. Frågor om detta uttalande eller ämnen som behandlas i detta uttalande kan riktas till post@nobimu.no

1. Vilken typ av information registreras?

I samband med att du registrerar dig som mottagare av ett nyhetsbrev
Ditt namn
E-postadress

I samband med att du registrerar dig som medlem i museets vänner
Ditt namn
Din adress
E-postadress

Som leverantör i samband med företagskorrespondens
Företagsnamn
Företags Adress
Organisationsnummer
Ditt namn som kontaktperson via e-post och telefon
Kreditupplysningsföretag

2. Vem har tillgång till denna information?

Denna information används endast internt av nyckelpersoner i NBM. Alla våra underleverantörer är föremål för databehandlaravtal som säkerställer att din personliga information lagras på säkra system i Norge, att den inte överförs till andra och att den behandlas i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Underleverantörerna och deras anställda är skyldiga enligt detta avtal att hålla sekretess om både kundrelationer och information som vi lagrar och behandlar med dem. Detta, tillsammans med våra egna, interna, instruktioner och rutiner, hjälper till att minska risken för oönskad användning och spridning av personlig information under vår kontroll till ett minimum. Våra rutiner granskas och kontrolleras regelbundet för att säkerställa fortsatt efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.

3. Förvaring och förvaring

NBM lagrar inte personuppgifter under längre tid än vad som är lagligt och nödvändigt i förhållande till de syften för vilka informationen samlades in. Lagringstiden varierar beroende på för vilka ändamål informationen registrerades. Om all laglig användning av informationen har upphört och inga ytterligare lagkrav innebär att informationen fortfarande måste lagras kommer dessa rutinmässigt att raderas från våra system senast 3 månader efter att ändamålet har upphört.

4. Rätt att få tillgång till, korrigera och radera personlig information

Du har rätt att när som helst få tillgång till vilken information vi har registrerat om dig. Du har också rätt att få felaktig eller ändrad information korrigerad, att dra tillbaka ett eller flera samtycke angående olika användningsområden för informationen och att begära att informationen raderas. Du kan göra några av dessa ändringar själv på vår webbplats, andra ändringar måste du be oss att göra. Observera att viss information kan behöva lagras på grund av offentliga order, lagar och förordningar. Använd kontaktinformation längst ner i detta dokument för sådana förfrågningar.

5. Kopiering av registrerad information och relaterad information

Om så önskas kan en digitalt läsbar kopia av den registrerade informationen och tillhörande data begäras. Se kontaktinformation längst ner i detta dokument för sådana förfrågningar.

6. Klagomål

Om du tror att din information har registrerats på en felaktig grund, används i konflikt med dina intressen eller används på ett sätt som kan orsaka orimliga negativa konsekvenser för dig som person, har du rätt att väcka ärendet inför den norska dataskyddsmyndigheten. Kontaktinformation och riktlinjer finns på deras webbplats www.datatilsynet.no.

Nordisk Bibelmuseum
Sørliveien 8
1473 Lørenskog
Tlf: 401 05 777
post@nobimu.no