Denne personvernerklæringen gjelder person- og firmaopplysninger innsamlet av NBM gjennom påmelding til vårt nyhetsbrev, våre kampanjer, medlemskap i Museets venner og opprettelse av kundeforhold med leverandører. Spørsmål angående denne erklæringen eller emner berørt i denne erklæringen, kan rettes til post@nobimu.no

1. Hva slags opplysninger blir registrert?

I forbindelse med at du registrerer som mottaker av nyhetsbrev
Ditt navn
E-postadresse

I forbindelse med at du registrerer deg som medlem av Museets venner
Ditt navn
Din adresse
E-postadresse

Som leverandør i forbindelse med firmakorrespondanse
Firmanavn
Firmaadresse
Organisasjonsnummer
Ditt navn som kontaktperson med e-post og telefon
Kredittopplysning firma

2. Hvem får tilgang til disse opplysningene?

Disse opplysningene brukes kun internt av nøkkelpersonell i NBM. Alle våre underleverandører er underlagt databehandleravtaler som sikrer at dine personopplysninger lagres på sikre systemer i Norge, at de ikke blir overført til andre, og at de blir behandlet i tråd med gjeldende lover og regler.  Underleverandørene og deres ansatte er av denne avtalen forpliktet til å bevare taushet om så vel kundeforhold som opplysninger vi lagrer og behandler hos dem.  Dette, sammen med våre egne, interne, instrukser og rutiner, er med på å redusere risikoen for uønsket bruk og spredning av personopplysninger under vår kontroll til et minimum.  Våre rutiner blir jevnlig gjennomgått og kontrollert av for å sikre fortsatt samsvar med gjeldende lover og regler.

3. Lagring og oppbevaring

NBM lagrer ikke personopplysninger i lengre tidsrom enn det som er lovlig og nødvendig i forhold til de formålene opplysningene ble samlet inn for.  Lagringsperioden vil variere avhengig av til hvilke formål opplysningene ble registrert.  Dersom all lovlig bruk av opplysningene er opphørt og ingen ytterligere lovmessige krav gjør at opplysninger fortsatt må lagres, vil disse bli rutinemessig slettet fra våre systemer senest innen 3 måneder etter at formålet er opphørt.

4. Rett til innsyn i, rettelser av og sletting av personopplysninger

Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg.  Du har også rett til å få korrigert feilaktige eller endrede opplysninger, trekke tilbake ett eller flere samtykker angående forskjellig bruk av opplysningen, og til å be om at opplysningene slettes.  En del av disse endringene kan du selv gjøre på våre nettsider, andre endringer må du be oss om å utføre.  Vær oppmerksom på at noen opplysninger kan måtte lagres på grunn av offentlige pålegg, lover og regler.  Bruk kontaktinformasjon nederst i dette dokumentet for slike henvendelser.

5. Utkopiering av registrerte opplysninger og tilknyttet informasjon

Om ønskelig kan det rekvireres en digitalt lesbar kopi av de registrerte opplysningene og eventuelle tilknyttede data.  Se kontaktinformasjon nederst i dette dokumentet for slike henvendelser.

6. Klage

Dersom du mener dine opplysninger er registrert på feilaktig grunnlag, blir benyttet i strid med dine interesser, eller blir benyttet på en måte som kan forårsake urimelige negative konsekvenser for deg som person, har du rett til å bringe saken opp for det norske Datatilsynet.  Kontaktinformasjon og retningslinjer finner du på deres hjemmeside www.datatilsynet.no.


Nordisk Bibelmuseum
Sørliveien 8
1473 Lørenskog
Tlf: 401 05 777
post@nobimu.no