Ahora estamos lanzando nuestro propio podcast en noruego.

Inicialmente contendrá conferencias impartidas en el Museo.

Fra steinbrett til nettbrett

Fra steinbrett til nettbrett: hvordan Bibelens form og format har utviklet seg til slik vi kjenner Bibelen og Boken i dag. Foredraget tar oss med på reisen fra steintavler og skriftruller, til kodekser, trykte bøker og e-bøker. Temautstillingen viser eksempler på milepæler i denne utviklingen. Utstillingen og foredraget hjelper oss til å forstå at det ikke bare er på grunn av innholdet at Bibelen kalles Bøkenes bok, men at det også skyldes Bibelens påvirkning på utvikling av bokformatet.

Bibelmuseet – Februar 2020


Kan vi Stole På Overleveringen av Det Nye Testamentet med Alex Gonzalez

Det nye testamentet har hatt stor innflytelse på mange mennesker siden det første århundret, og har blitt kopiert for hånd i århundrenes løp. Har den kopierte teksten og dets budskap blitt forvrengt og endret gjennom tiden? Kan vi egentlig stole på overleveringen av Det nye testamentet? Foredraget kommer til å besvare disse spørsmålene og gi oss et historisk innblikk i arbeidet til avskriverne. Foredraget hjelper oss til bedre å forstå den overleverte greske tekst vi bruker som grunnlag i dagens oversettelser. Foredrag holdt av Alex Gonzalez, hos Nordisk bibelmuseum.

Bibelske Personer Bekreftet av Arkeologien

«Tiden er Bibelens beste venn». Bakgrunnen for dette utsagnet er de arkeologiske funn som er blitt gjort opp gjennom årene. Disse funnene bekrefter mange av de personene som omtales i Bibelen. Foredraget vil ta oss med på en spennende arkeologisk tur, der vi kommer til å bli litt bedre kjent med noen av disse personene. Foredrag holdt av forfatter, Dan Åke Mattsson hos Nordisk bibelmuseum.

Det Store Puslespillet

Det finnes tusenvis av håndskrevne manuskripter til Bibelen. De danner et enormt puslespill som må legges, hver gang en ny bibeloversettelse skal lages. Hvilke manuskripter er eldst, og hvilke ligger nærmest den opprinnelige teksten – den som evangelister og apostler skrev for to tusen år siden? Foredrag holdt av forfatter, Hans Johan Sagrusten hos Nordisk bibelmuseum.