以下是北欧圣经博物馆展览的一些作品。

Karl XIIs bibel fra 1703

Tysk kurfyrstebibel fra 1670

Verdens minste utgave av Det nye testamentet, trykt i England i 1896. 2 x 1,5 cm. Verdens minste utgave av Bibelen også trykt i England i 1896. 4,5 x 3 cm

Christian IVs bibel fra 1633

Vakker engelsk bibel med «fore-edge painting» fra 1865. Dette er forkantmaleri i akvarell under gullsnittet

Illustrasjon fra svensk bibel trykt i USA

Enkeltsider fra 3 forskjellige håndskrevne bibler fra rundt 1250 og 1450.

En flott innbundet engelsk bibel fra 1660 som kom til Norge via Færøyene.