Formål

Å gjøre Bibelens historie og dens innhold tilgjengelig og kjent ved å gi svar på følgende seks spørsmål:

1. Hvem skrev Bibelen?
2. Hva inneholder Bibelen?
3. Hvor er Bibelen skrevet?
4. Hvorfor ble Bibelen skrevet?
5. Hvilken motstand har Bibelen overlevd?
6. Hvordan har Bibelen påvirket vårt språk, kultur, verdier, samfunnet og lovgivningen?

Vision

Å gjøre historien om Bibelen kjent for alle i Norden